STORS
Succesmanagement
Veel mensen zien dagelijks nieuwe mogelijkheden en kansen.
Het is het kenmerk van de ondernemer om de kansrijke mogelijkheden zakelijk te benutten.
Dat vergt naast ondernemerschap vaak veel energie.
Binnen organisaties moet niet alleen “beter” maar vaak ook “anders” gewerkt gaan worden en iedere verandering brengt (enige) weerstand.
Niet alleen bij vernieuwingen van producten of diensten, maar soms ook na een reorganisatie gaat die weerstand ten koste van de slagkracht.
Want het optimaal benutten van nieuwe marktkansen of het succesvol doorstarten is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van de medewerkers van het bedrijf. Zowel de directie, het management, maar vooral de uitvoerende medewerkers.

Met elkaar vooruit
STORS is een organisatie die zich direct richt op het wegnemen van blokkades in de samenwerking binnen groepen of organisaties.
Blokkades die vooruitgang in de weg staan bij organisaties die willen vernieuwen of verbeteren. Het mobiliseren van gezamenlijke energie is daarbij de doelstelling.
Ieder draagt vervolgens zijn steentje bij en is gericht op het genereren van (nieuw) succes.

 

 
 

Links van samenwerkingspartners

» www.beside.nl
» www.bene-fit.nl